Living music

review for the study of music and dance

ico

K pře­hle­dové stati Jiřího Mareše: Hudební před­stavy, hudební před­stavivost a men­tální repre­zen­tace hudby – podněty k diskusi.

Živá hudba 2014/5
Jan Slavík → on-line only
❐ abstrakt «in czech», PDF «in czech»

PDF available for download
Open PDF in a new windowPermalink →

Link to article (HTML) →

Quote →