Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Sou­dobá impro­vizace, nová hudba

Živá hudba 2016/7
Pavel Zlámal → Stati a studie
❐ abstrakt «česky», abstrakt «international»

Abstract
Text pojednává o problematice improvizace a jejího umístění v kontextu hudební praxe. Z pozice aktivního hráče a tvůrce v dané oblasti se autor zabývá principy improvizace, jejich uplatňováním v hudbě. Poznatky doprovází vlastními úvahami a reflexemi. Konfrontuje různé způsoby hudební improvizace, její význam ve formování volné hudby, přesah do společenského života a přístupu k životu.

Tagy → improvizace, ne-idiomatická, nová hudba

Adresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →