Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Deva­de­sátá léta 20. sto­letí v Čechách: post­mo­derní myš­lení v sou­časném tanci a taneční vědě

Živá hudba 2016/7
Andrea Opavská → Stati a studie
❐ PDF «česky»

Stáhněte si článek jako soubor PDF
Otevřít PDF dokument v novém okněAdresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →