Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Zea­miho este­tické teo­rie v kon­textu sou­časného výzkumu teo­rie perfor­ma­tivních umění

Živá hudba 2017/8
Lucie Hayashi → Stati a studieAdresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →