Living music

review for the study of music and dance

ico

Kon­cepce sbo­rové cho­re­o­grafie v evrop­ském umě­leckém tanci od 19. do první tře­tiny 20. století

Živá hudba 2017/8
Natálie Nečasová → Articles and studies
❐ PDF «in czech»

PDF available for download
Open PDF in a new windowPermalink →

Link to article (HTML) →

Quote →