Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Pro autory

Periodikum Živá hudba vychází zpravidla jednou ročně, vědecké studie k recenzování a otištění jsou přijímány průběžně

Stati a studie –
Příspěvky by měly být reprezentativní texty na nosná témata základního výzkumu v oblasti teorie hudby, teorie a dějin tance, etnomuziokologie a etnochoreologie. Jsou přijímány studie v rozsahu cca do 36 000 znaků textu včetně poznámkového aparátu (notové přílohy, obrázky apod. zvlášť). Texty mohou být česky (+ resumé v češtině a angličtině, klíčová slova v češtině a angličtině) nebo anglicky (+ resumé a klíčová slova v angličtině) nebo německy (+ resumé a klíčová slova v angličtině). Rukopisy se recenzují dvěma externím lektory. Autoři přikládají rovněž svůj stručný český, anglický nebo německý životopis v rozsahu cca 5–10 řádků (mladší badatelé) nebo 20 řádků (dlouholetí badatelé) a podle přání i poštovní nebo e-mailovou adresu ke zveřejnění.

Materiály, Zprávy a recenze –
Jsou přijímány také materiálové studie, stručnější zprávy z konferencí, recenze knih, sborníků, diskusní příspěvky apod. Podrobná pravidla pro formální úpravu, bibliografii a citace, vyznačovací písma apod. jsou uvedena na internetových stránkách Nakladatelství AMU.

Rukopisy se dodávají v elektronické i tištěné podobě na adresu –
Iva Oplištilová (odpovědný redaktor)
Katedra teorie a dějin hudby hudební a taneční fakulta AMU
Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1
tel. (+420) 234 244 143.

Stáhněte si pravidla pro bibliografcké citace nakladatelství AMU – bibliografie, citace, vyznačovací písma a další.Adresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →