Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Kon­takt

Živá hudba
Časopis pro studium hudby a tance
Výchází od roku 1959

Vydává hudební a taneční fakulta
Akademie múzických umění v Praze

Redakční rada
Jaromír havlík, Vladimír Tichý, Dorota Gremlicová,Helena Kazárová, Lenka Křupková, Jiří Holubec, Martin Erdmann, Vladimír Bokes, Mats Nilsson

Redakce
Iva Oplištilová, iva.oplistilova@hamu.cz
Karolína bulínová, bulino01@st.amu.cz

Adresa
Živá hudba
HAMU
Malostranské náměstí 13 118 00 Praha 1
tel. (+420) 234 244 143.
e-mail: zivahudba@hamu.czAdresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →