Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

O časopisu

Živá hudba
Podtitul: Časopis pro studium hudby a tance

Poslání časopisu –
Posláním časopisu je rozšíření dosavadního spektra odborných periodik pro oblast muzikologie a choreologie o další periodikum se specifickým zaměřením (viz níže). Periodikum rovněž otevírá prostor publikačních možností doktorandů a pedagogů HAMU.


Tematické zaměření časopisu –
Specifické oblasti muzikologie a choreologie.

V muzikologické části bude Živá hudba preferovat oblasti dosavadními českými muzikologickými časopisy nereflektované nebo reflektované nepatrně. Konkrétně:
– hudební teorie včetně teorie interpretace
– etnomuzikologie
– organologie (včetně etnoorganologie)
– hudební historiografie s akcentem na dějiny hudby 20. a 21. století
– hudební estetika, hudební psychologie, hudební management
Zohledněna bude současně i náplň doktorského studia ve studijním programu Hudební umění.

V choreologické části se jedná o problémově koncipované studie ze všech oblastí choreologie a etnochoreologie, včetně témat historických vzhledem k tomu, že pro oblast studia tance v Česku neexistuje žádné jiné specializované vědecky zaměřené periodikum.

Datum vzniku časopisu –
5. leden 2011 (datum přidělení ISSN)

Periodicita –
1x ročně

Všechny příspěvky v rubrice „Studie a stati“ procházejí řádným recenzním řízením (dva recenzenti z řad odborníků, kteří nemají žádný pracovní ani jiný vztah k vydavateli časopisu

Základní údaje o vydavateli –
vydává: Hudební a taneční fakulta AMU a Nakladatelství AMU v Praze

Složení redakční rady –
Jaromír Havlík (HAMU)
Vladimír Tichý (HAMU)
Dorota Gremlicová (HAMU)
Helena Kazárová (HAMU)
Lenka Křupková (Olomouc)
Jiří Holubec (Ústí n.L.)
Martin Erdmann (SRN)
Vladimír Bokes (Slovensko)
Mats Nilsson (Švédsko)

Pokyny pro autory –
viz samostatné tlačítko v nabídce vpravo

Průběh recenzního řízení –
recenzenti vyplní předepsaný recenzní formulář (ke stažení zde), který je archivován.Adresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →