Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články autora:
Albert Breier

 

Vítr vanoucí Utopií: Forma a pomí­jivost v Nové hudbě online

Albert BreierStati a studie, ♯2015/6

Utopický pohled se vysky­tuje v evrop­ském myš­lení již od období rene­sance. V hudbě lze považovat za prvního futu­ris­tického skla­da­tele prav­dě­po­dobně Clau­dia mon­tever­diho. Vzdal se tra­dičních stavebných prostředků…