Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články z rubriky:

 

Můj Som­mer online

Vladimír Tichý, ♯2010/1

V letošním roce uplyne 90 let od naro­zení českého skla­da­tele Vla­di­míra Som­mera (naro­dil se 28. února 1921 v Dolním Jiřetíně u Mostu, zemřel 8. září 1997 v Praze). Rád bych začal osobní vzpo­mínkou na první…