Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
čas

 

Synestezie jako metafora. Vztahy umě­leckých složek v sou­časném hudebně‑scénickém díle online

Michal NejtekStati a studie, ♯2014/5

Článek „Synestezie jako metafora (Vztahy umě­leckých složek v sou­časném hudebně-​scénickém díle)“ pojednává o synestezii jako o mimo­řádném feno­ménu, který ovlivňuje tvorbu i její recepci, ať už ve své…

Puls ↔ gesto online

Iva OplištilováStati a studie, ♯2013/4

Tato stu­die je sou­částí větší práce zamě­řené na vztah hudebního – pro­žívaného času a času fyzikálního, objek­tivního, měři­telného. Za klí­čový moment tohoto vztahu považuji kineste­tickou navázanost…