Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Něko­lik pozná­mek k pro­ble­ma­tice výuky dějin hudby na konzerva­toři se zvlášt­ním zře­te­lem k formě pre­zen­tace vývoje hudby 20. století

Živá hudba 2004
Eduard Douša → Stati a studie
❐ PDF «česky»

Stáhněte si článek jako soubor PDF
Otevřít PDF dokument v novém okněAdresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →