Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Hudební teo­rie jako vědecká dis­ciplina kon­tra hudební teo­rie jako nepo­mi­nu­telná sou­část odborného vyba­vení prak­tických hudebníků

Živá hudba 1992
Vladimír Tichý → Stati a studie
❐ PDF «česky»

Stáhněte si článek jako soubor PDF
Otevřít PDF dokument v novém okněAdresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →