Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

O pro­ble­ma­tice objek­tivního hodno­cení kva­lit při­ro­zených hudebních signálů

Živá hudba 1980
Václav Syrový → Stati a studie
❐ PDF «česky»

Stáhněte si článek jako soubor PDF
Otevřít PDF dokument v novém okněAdresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →