Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

“I wanna do total seri­a­li­sation freehand”

Živá hudba 2018/9
Petr Zvěřina → Stati a studie
❐ abstrakt «česky», abstrakt «international»

Abstract
V tomto textu se snažím o analytický průzkum kompoziční práce s tónovými výškami ve vybraných dílech amerického skladatele Mortona Feldmana. Sleduji především zacházení s chromatických totálem (chromatic field) a dále se věnuji intervalovému složení využitých patternů a akordů. Navazuji na svou předchozí studii Between Categories, v jejímž rámci jsem upozorňoval na „rozkročenost“ autorových skladeb mezi akustickou a kompoziční realitou. Zdůraznění vztahů v oblasti tónových výšek však neznamená, že si nejsem vědom dějů probíhajících v akustické realitě. Feldmanovy skladby neustále přecházejí mezi kompoziční a akustickou realitou, ale i když zaměříme svou pozornost na kompoziční realitu, zjistíme, že též zde dochází k volnostem a mnohoznačnostem. Předkládanou studií také reaguji na rozbory Feldmanových skladeb, které se zaměřují na zkoumání použitých tónových výšek a jejich rozvržení ve skladbě na základě pevně stanovených analytických metod. Domnívám se, že autorům takových analýz uniká určitá „vnitřní logika“, jež panuje v rámci těchto skladeb a která je obtížně uchopitelná zavedenými analytickými systémy. Svým textem se tedy snažím naznačit alternativní způsoby, jak k rozboru tónových výšek ve Feldmanových skladbách přistupovat.

Tagy → Morton Feldman, hudební analýza, kompoziční realita, chromatické pole, Piano and String Quartet, Palais de Mari

Adresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →