Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Tek­to­nika. Kon­cepce a reflexe v čes­kém prostředí

Živá hudba 2018/9
Tomáš Krejča → Stati a studie
❐ abstrakt «česky», abstrakt «international»

Abstract
Studie reflektuje různé koncepce českých autorů (mezi jinými Skuherský, Mukařovský, Janeček, Volek, Vostřák, Kohoutek, Risinger, Kresánek, Medek) vztahující se k fenoménu tektoniky. Stručně představuje její terminologickou genezi (časově i z hlediska její terminologické specifičnosti) a následně chronologicky sleduje tektoniku jako jev, hudebněteoretickou disciplínu, obecný strukturační princip a v dalších jejích podobách. Z dílčích reflexí, ať již teoretických či konkrétních kompozičních, skládá co možná nejucelenější obraz tektoniky. Studie se věnuje také srovnání tektonické strukturace a hudební formy resp. srovnání strukturace z hlediska tektonických principů a z hlediska principů formových a formotvorných. V závěru autor předkládá vlastní koncepci pojetí tektoniky, sestávající z pokusu o její definici z několika různých úhlů pohledu.

Tagy → tektonika, struktura, forma, recepce, dynamismus, systém

Adresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →