Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Klavírna tvorba Arthura Vin­centa Lou­ri­ého do roku 1922

Živá hudba 2018/9
Alexandra Švehlová → Stati a studie
❐ abstrakt «česky», abstrakt «international»

Abstract
Štúdia je zameraná na klavírne dielo Arthura Vincenta Louriého (1892–1966) vo vybranom časovom období. Medzníkom sa stal rok skladateľovej emigrácie do západnej Európy, vzhľadom na experimentálnosť a nestálosť skladateľovho kompozičného jazyka práve pred jeho odchodom z vlasti. Štúdia ponúka i stručnejší náhľad do Louriého života, nakoľko sa nejedná o známu osobnosť dejín hudby. Hlavnú časť textu tvorí rozbor všetkých existujúcich Louriého klavírnych diel skomponovaných pred rokom 1922. Na základe analytickej práce a komparácií so skladbami iných skladateľov, predovšetkým Alexandra Skrjabina, štúdia ukazuje Louriého inšpiračné zdroje a charakteristiky a celkovú povahu jeho diela.

Tagy → Arthur Vincent Lourié, ruský futurizmus, ruská avantgarda, klavírna tvorba, analýza, avantgarda, 20. storočie

Adresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →