Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Na okraj Sinfo­nie Luci­ana Beria. Něko­lik analy­tických poznámek

Živá hudba 2019/10
Jaromír Havlík → Stati a studie
❐ abstrakt «česky», abstrakt «international»

Abstract
Analytické sondy do vybraných vrstev klíčového orchestrálního díla L. Beria. Sledovány zejména vrstva seriálních kompozičních technik, vrstva formy jednotlivých vět, vrstva kompozičních operací s textem (texty), vrstva prezentovaných a zprostředkovaných významů se zřetelem k Mahlerově II. symfonii (konkrétně k její 3. větě) a ke skladatelovým inspiracím dílem Claude Lévi-Strausse a Umberta Eca.

Tagy → Luciano Berio, Sinfo­nia, serialismus, forma, text, Mahler, Lévi-Strauss, Eco

Adresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →