Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Peter Kusý: Interper­so­nálna teória hudby. Teo­re­tické výcho­diská, výskumné rezul­táty a možnosti aplikácie

Živá hudba 2019/10
Tatiana Škapcová → RecenzeAdresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →