Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Pro autory

Periodikum Živá hudba vychází jednou ročně, vědecké studie k recenzování a otištění jsou přijímány průběžně

Stati a studie –
Příspěvky by měly být reprezentativní texty na nosná témata základního výzkumu v oblasti teorie hudby, teorie a dějin tance, etnomuziokologie a etnochoreologie, případně i dalších příbuzných oborů. Jsou přijímány studie v rozsahu do 36 000 znaků textu včetně poznámkového aparátu (notové přílohy, obrázky apod. zvlášť). Texty mohou být česky, slovensky, anglicky nebo německy (+ titul, abstrakt a klíčová slova v původním jazyce a v angličtině). Rukopisy jsou recenzovány anonymně dvěma nezávislými lektory. Autoři přikládají rovněž svůj stručný český, anglický nebo německý životopis v rozsahu cca 5–10 řádků a podle přání i poštovní nebo e-mailovou adresu ke zveřejnění.

Materiály, Recenze a Zprávy –
Jsou přijímány také materiálové studie, překlady významných textů, stručnější zprávy z konferencí, recenze knih, sborníků, diskusní příspěvky apod. Příspěvky do těchto rubrik recenznímu řízení nepodléhají.

Podrobná pravidla pro formální úpravu, bibliografii a citace, vkládáná grafiky, vyznačovací písma apod. jsou ke stažení zde.

Etický kodex časopisu Živá hudba

Rukopisy se dodávají v tištěné nebo elektronické podobě na adresu –
Živá hudba
Hudební a taneční fakulta AMU
Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1
tel. (+420) 234 244 143

iva.oplistilova@hamu.cz (muzikologické texty)
karolina.bulinova@seznam.cz (choreologické texty)
Adresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →