Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Kon­takt

Živá hudba
Časopis pro studium hudby a tance
Vychází od roku 1959

Vydává Akademie múzických umění v Praze


Redakce
MgA. Iva Oplištilová, Ph.D., iva.oplistilova@hamu.cz
(muzikologické texty)
MgA. Karolína Bulínová, Ph.D., karolina.bulinova@seznam.cz
(choreologické texty)


Adresa
Živá hudba
HAMU
Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1
tel. (+420) 234 244 143.
Adresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →