Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články autora:
Vojtěch Esterle

 

Basová funkce jako pro­jev peri­o­di­city v hudbě online

Vojtěch EsterleStati a studie, ♯2014/5

V této práci je nejprve defi­nována funkce basu jako základu har­mo­nické hie­rar­chie. Dále jsou sle­dovány různé podoby basu v jednot­livých epo­chách hudebních dějin a jejich vztah k dobovým poje­tím har­mo­nie. V centru…