Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články autora:
Tomáš Krejča

 

Tek­to­nika. Kon­cepce a reflexe v čes­kém prostředí online

Tomáš KrejčaStati a studie, ♯2018/9

Stu­die reflek­tuje různé kon­cepce čes­kých autorů (mezi jinými Skuher­ský, Muka­řov­ský, Jane­ček, Volek, Vostřák, Kohou­tek, Risinger, Kre­sánek, Medek) vztahu­jící se k feno­ménu tek­to­niky. Stručně před­stavuje její…