Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články autora:
Alexandra Švehlová

 

Klavírna tvorba Arthura Vin­centa Lou­ri­ého do roku 1922 online

Alexandra ŠvehlováStati a studie, ♯2018/9

Štúdia je zame­raná na klavírne dielo Arthura Vin­centa Lou­ri­ého (18921966) vo vybranom časovom období. Med­z­níkom sa stal rok skla­da­teľovej emigrá­cie do západnej Európy, vzhľa­dom na expe­ri­men­tálnosť a nestálosť…