Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články autora:
Roman Zabelov

 

Amplifikace akor­de­onu: výzkum a kon­strukce vnitřního mik­rofonního systému  

Roman ZabelovStati a studie, ♯2019/10

V tomto článku refe­ruji o výzkumu na jehož základě bylo možno navrh­nout a následně zkon­struovat nový vnitřní mik­rofonní sys­tém určený pro živou pro­dukci. První část popi­suje různé, mně dostupné možnosti…