Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články z rubriky:
Zprávy

 

Za Jaro­slavem Smolkou (†19. 8. 2011) online

Jaromír HavlíkZprávy, ♯2011/2

Prof. PhDr. Jaro­slav Smolka, DrSc. opus­til řady české muziko­lo­gické, skla­da­tel­ské a aka­de­mické obce Hudební a taneční fakulty AMU 19. srpna ve veku 78 let. Jeho odcho­dem při­šla česká hudební kul­tura nepo­chybně o…