Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články z rubriky:
jen on-line

 

K pře­hle­dové stati Jiřího Mareše: Hudební před­stavy, hudební před­stavivost a men­tální repre­zen­tace hudby – podněty k diskusi.  online

Jan Slavíkjen on-line, ♯2014/5

V 5. čísle Živé hudby (s. 92114) z roku 2014 vyšla podnětná pře­hle­dová stu­die mého vzácného dlouho­le­tého pří­tele a uči­tele, J. Mareše, pod názvem Hudební před­stavy, hudební před­stavivost a mentální…