Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
česká hudba

 

Zdeněk Nouza: Milo­slav Kabeláč. Tvůrčí pro­fil skladatele online

Petr ZvěřinaRecenze, ♯2011/2

Milo­slava Kabeláče můžeme bez obav ozna­ čit za jednoho z nejvýznamnějších českých skla­da­telů 20. sto­letí. Recenzovaná kniha Zdeňka Nouzy je vůbec první mono­grafií o tomto výjimečné́m…

Za Jaro­slavem Smolkou (†19. 8. 2011) online

Jaromír HavlíkZprávy, ♯2011/2

Prof. PhDr. Jaro­slav Smolka, DrSc. opus­til řady české muziko­lo­gické, skla­da­tel­ské a aka­de­mické obce Hudební a taneční fakulty AMU 19. srpna ve veku 78 let. Jeho odcho­dem při­šla česká hudební kul­tura nepo­chybně o…

Můj Som­mer online

Vladimír Tichý, ♯2010/1

V letošním roce uplyne 90 let od naro­zení čes­kého skla­da­tele Vla­di­míra Som­mera (naro­dil se 28. února 1921 v Dolním Jiřetíně u Mostu, zemřel 8. září 1997 v Praze). Rád bych začal osobní vzpo­mínkou na první…