Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
Batteux

 

Imi­tační kon­cepce hudby jako jedné z “krásných umění” ve fran­couz­ské kla­si­cistní estetice online

Roman DykastStati a studie, ♯2018/9

Na pozadí vývoje fran­couz­ské kla­si­cistní este­tiky vyrůs­ta­jící od poloviny 17. sto­letí z aris­to­tel­ské a horati­ov­ské tra­dice se pří­spě­vek zamě­řuje na způ­sob, jakým se po prvních dobových poe­ti­kách primárně…