Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
John Cage

 

John Cage – usmě­vavý Franken­stein? (část 3) online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2012/3

Závě­rečná část stu­die o tvorbě John Cage pojednává o jeho roz­hla­sových hrách, ope­rách, o jeho jedi­ném filmu a zamýšlí se nad pro­blémy spo­jenými s oslavami jeho 100. výročí narození.

Deset let „Ost­rav­ského zázraku“ online

Jaroslav ŠťastnýFestivaly a konference, ♯2011/2

Když někdy v roce 2000 pro­sákla na veřejnost zvěst, že český, v USA žijící skla­da­tel Petr Kotík hodlá v Ost­ravě zří­dit mezi­ná­rodní skla­da­tel­ské kurzy a k nim při­po­jit velký fes­tival sou­dobé hudby, jevilo…