Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
hudební forma

 

Albert Bre­ier a jeho pojetí hudební formy online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2013/4

Hudba Alberta Briera se vyzna­čuje pro­měn­livým, ale plynu­lým hudebním tokem. Skla­da­tel se neopírá tolik o struk­turu skladby, jako o práci s pamětí poslu­chače a jeho vědo­mím podobností. Takový pohled vede k vědomé…

Ana­lýza formy: pojetí kata v japon­ské tra­diční hudbě online

Gunnar LinderStati a studie, ♯2013/4

Ve své stu­dii se pokou­ším o čás­tečně nový způ­sob ana­lýzy zvu­kových clus­terů, které tvoří stavební bloky – kata – základního reper­toáru japon­ské bam­bu­sové flétny sha­kuhachi. Tyto kata mohou být…