Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
recenze

 

Zdeněk Nouza: Milo­slav Kabeláč. Tvůrčí pro­fil skladatele online

Petr ZvěřinaRecenze, ♯2011/2

Milo­slava Kabeláče můžeme bez obav ozna­ čit za jednoho z nejvýznamnějších českých skla­da­telů 20. sto­letí. Recenzovaná kniha Zdeňka Nouzy je vůbec první mono­grafií o tomto výjimečné́m…

Miriam Weiss: To Make a Lady out of Jazz online

Jaromír HavlíkRecenze, ♯2011/2

Mono­grafická prvo­tina mladé německé muzikoložky a jazzové pianistky Miriam Weiss je spis v řadě ohledů pozo­ruhodný a to i pro muziko­logii českou. Ostatně první schul­hoffov­ská mono­grafie vyšla odtud, z…